#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Odměna pro koledníky na Tři krále 9.2.2020

.

Koledníci z naší obce byli pozváni Charitou Polička na pohádku Hodinářův učeň do kina v Poličce, tak jako koledníci z okolních vesnic. Za jejich snahu a ochotu pomáhat jim přišel poděkovat i pan farář Tomáš Enderle.

Naše obec pro děti připravila po pohádce ještě bowling v Jedlové. Všichni si to nedělní odpoledne náramně užili.