#
#

Navigace

Obsah

YAMAHA škola

 

pobočka Bělá nad Svitavou
kontakt Ivana Konopáčová, tel.: 461 616 715
  scbela@tiscali.cz
  Jiří Konopáč
  tel.: 732 366 162, Konopac@seznam.cz

 

 Hudební škola Yamaha Bělá nad Svitavou nabízí tyto obory:
Yamaha je soukromá hudební škola, která poskytuje všeobecnou předškolní výchovu a otevřenou skupinovou výuku hry na hudební nástroje. Do ČR se dostala v roce 1994 a pro velký zájem se v dalších letech rozšířilo spektrum nabídky o další nástroje i věkové kategorie.

V říjnu 2003 vznikla pobočka hudební školy Yamaha i u nás v obci. Nyní čítá cca 30 členů. Vyučujícími jsou p. Tomáš Küfhaber, PhDr. Božena Küfhaberová, PhD.,manželé Konopáčovi a sl. Blanka Jílková.
 

Nabízíme tyto obory:


- Robátka 
Obor je určen nejmladším dětem ve věku 4 - 18 měsíců. Jde o poznávání hudby prostřednictvím senzomotorických zkušeností.
Výuka: počítáme s otevřením od února 2006
Cena : 200,-Kč/měsíc

- První krůčky
Obor je určen dětem od 2 do 4 let. Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí, které odpovídá jejich věku a zkušenostem. Obsahem jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické nástroje včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností.
Výuka: každé úterý v 15.30 hod v učebně nad OÚ
Cena : 200,-Kč/měsíc

- Rytmické krůčky
Jsou určeny dětem ve věku 4 - 6 let a navazují na První krůčky. Jedná se však už o ucelenou hudební přípravu dětí. Děti hravou formou zvládají základy hudební nauky, hru na rytmické nástroje a zobcovou flétnu. Důraz je kladen na rozvoj hudební představivosti.
Výuka: pro malý počet žáků není letos obor otevřen
Cena: 200,-Kč/měsíc

- Flétna
Přihlásit se můžou všichni ve věku od 6 do 99 let. Tento obor nabízí možnost výuky hry na sopránovou i altovou zobcovou flétnu. Důraz je kladen na rozvoj improvizace a využití instrumentálních a dechových cvičení. Hraje se hudba různých stylů a žánrů.
Výuka: každý čtvrtek v 15.50 hod v učebně nad OÚ
Cena: 200,-Kč/měsíc

- Populární zpěv
Pod vedením kvalifikovaných lektorů nabízí obor osvojit si pěveckou techniku a dosáhnout znělého a intonačně čistého projevu. Nabízí naučit se písně různých žánrů populární hudby a zpěv na mikrofon. Obor je určen všem od 8 do 99 let.
Výuka: každý pátek v 16 hod v učebně nad OÚ
Cena: 200,-Kč/měsíc

- Kytara
Obor je určen všem od 8 do 99 let. Obsahem je rozvoj instrumentální techniky, zvládnutí doprovodu písně. Hudba, která se hraje je rozmanitá( folkové a trampské písně, populární a lidové písně).
Výuka: každé úterý v 17.15 hod
Cena: 200,-Kč/měsíc