#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

SPOZ

 

Sbor pro občanské záležitosti vznikl v obci v roce 1973 a funguje dodnes, i když už v jiném složení. Tento spolek pracuje při Obecním úřadě. V rámci své činnosti organizuje několikrát ročně vítání občánků do života obce, navštěvuje starší občany s gratulacemi k životním jubileím apod.
 

Vítání občánků - Říjen 2005

V prostorách Společenského centra se vítali tito noví občánci:
- Dominik Schuster
- Sára Lidmilová
- Šárka Herbrichová
- Pavlína Šudomová 

Rodiče nových občanů Bělé nad Svitavou obdrželi od OÚ finanční příspěvek ve výši 3000,-Kč. Všem dětem přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v životě, rodičům trpělivost, štěstí a radost ze svých potomků.