#
#
#

Obsah

SDH

 

Sbor dobrovolných hasičů byl založen před více jak 110 lety, někdy mezi 1880 - 1890 rokem. Sídlem sboru byl objekt na návsi vedle fary, kde se nyní nachází sklad a garáže OÚ. V letech 1972 - 1974 byla postavena nová požární zbrojnice, kterou hasiči využívají dodnes.

V současné době má sbor 33 platících členů, z toho je 10 žen. Starostou SDH je p. Luboš Chladil. Hasiči se v minulých letech aktivně podíleli na likvidaci požárů v obci. Kromě zásahových aktivit na území obce a preventivní činnosti se věnují výcviku a zúčastňují se soutěží. 

Významný je jejich podíl na vzhledu obce - každoročně , v rámci jarního úklidu, provádějí sběr starého železa.