#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Tříkrálová sbírka 2021...

Typ: ostatní
Tříkrálová sbírka 2021 bude po všech stránkách MIMOŘÁDNÁ

    3 král

Říkává se: "Na Tři krále o krok dále."

Ano, se třemi mudrci z Východu se k nám bude pomalu a nenápadně vracet více světla - a věřme, že i více naděje, zdraví a dobré vůle pro časy příští. Tříkrálové koledování se k nám vrátilo právě díky Charitě. Dobří lidé pro účel tříkrálového koledování otvírají svá srdce, projevují dobrou vůli, pochopení pro lidskou blízkost a darují i "pár zlaťáků" na pomoc bližnímu svému - tedy potřebnému člověku. Tři králové přinášejí do našich domovů radostnou zvěst a Boží požehnání. C+M+B - Christus Mansionem Benedicat - Kristus žehnej tomuto domu. Nebo že by na ostění dveří psali iniciály svých jmen Kašpar, Melichar, Baltazar? Ať tak či tak, obdarovat potřebné je velmi pěkný zvyk. A tak se chystáme a připravujeme, byť bude Tříkrálová sbírka v poněkud neobvyklém módu na rozdíl od let minulých. Jsme vděčni za velkou pomoc všem, kteří v přípravách netradiční realizace přiložili ruku k dílu a nechali "Tříkrálovku" vstoupit do svých pracovních i osobních životů už dlouho před jejím zahájením, kdy se s napětím sledovala stále se proměňující situace, a připravovaly se různé varianty koledování. Dobrovolnice a charitní zaměstnanci kompletovali, balíčkovali a nechali svýma laskavýma rukama projít stovky i tisíce drobností, které budou spolu s radostnou zvěstí a Božím požehnáním v průběhu Tříkrálové sbírky v lednu 2021 putovat do Vašich domovů ...

       Vážení a milí dárci, děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na setkání, ať už skutečné, či virtuální. Tříkrálová sbírka bude tentokrát probíhat od 1. do 24. ledna 2021. V poličském regionu tříkrálovým darem přispějete především na ROZŠÍŘENÍ SLUŽBY DOMÁCÍHO HOSPICE SV. MICHAELA OBLASTNÍ CHARITY POLIČKA.

A jak bude v poličském regionu možné darovat?

* osobně - vložením do pokladničky

Oblastní charita Polička II., Vrchlického 16 – v pracovních dnech 8 – 18 hodin, sobota 9. a 16. ledna 8-18 hodin.

Oblastní charita Polička středisko v Tylově ulici 247 – v pracovních dnech 8.30 – 16.30 hodin, v sobotu 9. a 16. ledna 8.30 – 12 hodin.

Obchůdek Fimfárum - v pracovních dnech 8.30 – 12, 13 - 16.30 hodin, v sobotu 9. a 16. ledna 8.30 – 12 hodin.

  

Ostatní „poličská“ místa (uvedena v tabulce níže) budou pro Tříkrálovou koledu dostupná v časech otvírací doby.

 

V Poličce, Stříteži, Lezníku, Modřeci a Bořinách bude pro imobilní občany, kteří by rádi do Tříkrálové sbírky přispěli, možné využít příjezdu charitního vozu s kasičkou a to v sobotu 9. a 16. ledna v čase 8 – 18 hodin (kontaktovat lze na telefonech: 731 591 558, 737 501 941).

V obcích Modřec a Střítež budeme o umístění kasiček aktuálně informovat prostřednictvím letáků, v obci Lezník a městské části Bořiny proběhne aktuální informace prostřednictvím městského rozhlasu. V městě Bystrém a obcích Banín, Bělá nad Svitavou,

Bělá nad Svitavou - v samoobsluze COOP

Bělá nad Svitavou - obecní úřad

Březiny, Vítějeves, Svojanov, Trpín, Hartmanice, Lavičné, Korouhev, Telecí, Pomezí, Široký Důl, Kamenec, Sádek, Rohozná, Květná, Nedvězí, Sebranice, Lubná, Oldříš, Borová, Jedlová, Pustá Kamenice, Pustá Rybná a Stašov budou kasičky umístěny na vybraných místech - zpravidla na obecních úřadech, v kostele či na faře, v prodejnách potravin a také u některých koordinátorů sbírky. O konkrétních místech budeme aktuálně informovat prostřednictvím obecních rozhlasů nebo informačních sms systémplakátO Hospiciů. 

* zasláním na bankovní účet TKS č.: 66008822/0800 v. s. 77705021 (S tímto variabilním symbolem bude Váš příspěvek generován přímo Oblastní charitě Polička. Online koleda bude přístupná do 30. 4. 2021)

* platbou přes zde zobrazený QR kód (Váš příspěvek bude generován přímo Oblastní charitě Polička)

* DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777

* DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777

(Více na: www.darcovskasms.cz)

3králl

 

VÁŽENÍ A MILÍ DÁRCI,

DĚKUJEME VÁM.

 

 

Pro Vaši informaci nám dovolte malou rekapitulaci minulé sbírky (2020), při které se v našem regionu vybrala finanční částka 886 177 Kč. Díky této Vaší štědrosti můžeme lépe pomáhat lidem v nouzi.  Z výtěžku minulé sbírky (2020) jsme:

  • finančně podpořili rekonstrukci Charitního domu IV.,
  • posílili provoz dlouhodobě systémově podfinancované Charitní ošetřovatelské služby,
  • poskytli přímou finanční pomoc osobám v obtížné situaci,
  • zůstali věrni podpoře projektů DCH HK v Indii

 

Z nové sbírky roku 2021 chceme:

  • posílit kapacity odborného týmu paliativní péče a rozšířit území pro poskytování služeb Domácího hospice sv. Michaela a částečně pokrýt provozní náklady ošetřovatelské služby a domácí hospicové péče (v současné době poskytujeme domácí hospicovou péči v těchto obcích: Borová, Březiny, Bystré, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Lubná, Lezník, Oldříš, Polička, Pomezí, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Rohozná, Sádek, Sebranice, Stašov, Střítež, Široký Důl, Telecí. Rozšířit působnost služby bychom chtěli pro obce: Banín, Bělá nad Svitavou, Hartmanice, Chrastavec, Lavičné, Modřec, Nedvězí, Svojanov, Trpín, Vítějeves),
  • částečně pokrýt náklady na multidisciplinární rozvoj služby Otevřené dveře v souvislosti s reformou psychiatrické péče,
  • posílit Fond přímé pomoci sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička,
  • pokračovat v podpoře projektů DCH HK v Indii,
  • vytvořit finanční rezervu pro krytí nákladů na odstraňování následků povodní, požárů apod.

 

___________________________________________________________________________

 

Informace naleznete také na webu:

www.policka.charita.cz

www.trikralovasbirka.cz

tříkrálové video Oblastní charity Polička můžete shlédnout na www.charitapolicka.cz/tks2021

cennou zkušenost se službou Domácího hospice sv. Michaela s námi můžete sdílet v Charitním Zpravodaji 20 -  Zpravodaj (charita.cz)

 

 

__________________________________________________________________________________

 

Kontakty: Mgr. Martin Dvořák, ředitel|Oblastní charita Polička|Vrchlického 16|572 01 Polička

tel: 461 725 552|e-mail: reditel@pol.hk.caritas.cz|www.policka.charita.cz

Koordinátorky TKS: Mgr. Jitka Balášová|tel: 731 591 558|jitka.balasova@pol.hk.caritas.cz

Jana Poliačiková|tel: 737 501 941|jana.poliacikova@pol.hk.caritas.cz

 


Přílohy

Vytvořeno: 28. 12. 2020
Poslední aktualizace: 4. 1. 2021 11:14
Autor: