#
#
#

Navigace

Obsah

Místní akční skupina Svitava z. s. - místní akční plán vzdělávání ORP Svitavy (MAP)

Typ: ostatní
Projekt MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy.

Místní akční skupina Svitava z. s. (MAS Svitava) se stala v letech 2016 – 2017 realizátorem projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Svitavy (MAP). Projekt byl zaměřen na rozvoj kvality vzdělávání v mateřských a základních školách ve spolupráci zřizovatelů, škol a dalších aktérů ve vzdělávání v území MAS.

Na tento projekt navazuje projekt MAP II a Implementace MAP ORP Svitavy, který je realizovaný a financovaný s podporou Evropského sociálního fondu Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání.

Realizace: 04/2018 – 03/2022

Celková výše dotace: 11,7 mil. Kč

Partneři projektu: MŠ, ZŠ, ZUŠ, neziskové organizace zabývající se výchovou a vzděláváním dětí do 15 let v ORP Svitavy

Hlavní cíle MAP II: 

 • zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ v ORP Svitavy;
 • podpora inkluzivního vzdělávání především v oblasti práce s nadanými dětmi;
 • polytechnická výchova orientovaná na nadané děti a žáky;
 • rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti;
 • zvýšení zájmu u dětí a žáků o nejrůznější obory a oblasti vzdělávání.

Přínosem realizace projektu MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání dětí a mládeže v našem území.

Projekt se také bude průběžně věnovat aktualizaci vytvořených dokumentů MAP I, evaluaci a monitoringu MAP II a implementaci MAP I.

Zpětná reflexe po roce realizace:

 • velice úspěšné projektové aktivity, které jsou velmi pozitivně přijímány jak dětmi, rodiči tak i samotnými školami a jednotlivými pedagogy;
 • velký úspěch mladých programátorů v národní soutěži, kteří navštěvují kroužek programování;
 • zapojení rodičů dětí v MŠ do rozvoje čtenářské gramotnosti prostřednictvím aktivity městské knihovny „Kufr plný knih“;
 • zájem žáků sedmé třídy (ZŠ Riegrova) o poezii, kteří v rámci nadšení sami napsali sbírku básniček s vlastními kresbami, a to díky aktivitě „Kufr plný knih“;
 • zcela výjimečný workshop „Rozvíjíme matematické nadání dětí v MŠ“ pro rodiče a jejich děti s PhDr. M. Kaslovou - přední odbornicí v ČR na vzdělávání nadaných dětí;
 • zajištění letní školy ve Svitavách v roce 2020 na program pro MŠ „Začít spolu“;
 • hledání příkladů dobré praxe pro zvýšení kvality vzdělávání v ORP Svitavy – MŠ Čeladná, ZŠ Táborská Praha;
 • nadšení dětí v Bořkově dílně, kterou realizuje SVČ Tramtárie v MŠ a následná návštěva městského muzea, kde jsou pro ně připraveny další aktivity;
 • velký zájem škol o vzdělávací akce pro pedagogy na různá aktuální témata, která reflektují jejich potřeby.

 

Hlavní manažerka pro realizaci MAP II je Stanislava Vaněčková,

tel.: 606 931 111, e-mail: massvitava@unet.cz

logo EU MŠMT

 


Vytvořeno: 22. 10. 2019
Poslední aktualizace: 22. 10. 2019 08:49
Autor: