#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Kůrovcová kalamita v obecních lesích? Zatím ne, ale co není, může být…

Typ: ostatní
Zřejmě nikomu neunikly informace o akutním ohrožení českých (a regionálně dosud hlavně moravských) lesů kůrovcem.

   Příčinou ve skutečnosti není jen sucho (to je spouštěč této spouště), ale i vysoké zastoupení smrku v polohách, kam historicky nepatří (v rámci státu ho bylo přirozeně kolem 10 %, aktuálně je ho přes 50 %, u nás by ho byl asi jen zlomek procenta, ale máme přes 70 %), jeho ekonomické, ale ekologicky nevhodné pěstování ve stejnověkých monokulturách, a nezvládnuté včasné odstraňování napadeného dříví zejména ve státních lesích (důvodem je pro tento případ nevhodná aplikace zákona o státních zakázkách – než se vysoutěží, kůrovec je již namnožený a napadá další stromy). Situaci nepomáhá dálkový převoz napadeného dříví přes naši oblast na velkopily – dost brouků opouští dříví ještě během převozu.

Brouček se množí velmi rychle (v řádu týdnů jedna generace), po „sežrání“ jednoho stromu jej opouští již v počtu desítek až stovek tisíc jedinců a napadne a opět zničí dalších cca 8 a víc stromů. Tento cyklus dříve zvládal od jara do podzimu dvakrát, letos to možná zvládne čtyřikrát – jaro přišlo dřív, neprší a je abnormální teplo. Stromy se dokážou jakž takž bránit, ale potřebují k tomu dost vody… a ta není.

   Situace je momentálně v naší oblasti ještě zvladatelná (co se týká objemu kůrovcového dříví a jeho zpracování), ale už teď před hlavní kůrovcovou sezónou je nezvladatelná z pohledu včasného odvozu a odbytu dříví – ti, kteří mají kůrovce víc, zaplavili trh úplně všude a za jakoukoliv cenu. Už od podzimu jsme zcela zastavili úmyslné těžby s výjimkou těch, na které jsou vázány dotace.

I když dvacet let intenzivně sázíme „ne-smrk“, změna dřevinné skladby je tímto tempem na 200 let, možná i víc – smrk se nám krásně přirozeně zmlazuje a tím zatím šetří statisíce korun ročně. V následných výchovách pak preferujeme jiné dřeviny, takže značná část takto vzniklých porostů bude v budoucnu smíšená – pestřejší. Pro orientaci - máme tu (dohromady v pomyslném mikroregionu) desítky až malé stovky tisíc! kubíků ohrožených stromů. Naše celková lokální těžba všeho dohromady se zatím pohybuje do 10 tisíc kubíků. Kůrovec je špatný letec, ale přeci jen se šíří zvenku (teď už nejen od východu, ale i z Vysočiny) rychlostí několika kilometrů až desítek kilometrů za rok. Téměř zamrznul trh se dřívím – není kam dodávat, sklady jsou plné, a když máme otevřený kontrakt, nejsou dopravní kapacity (vagóny), kterými by se dalo poslat dál. Dá se očekávat, že situace se zhorší ještě víc a nebude kam dodat další dříví v létě.

   V souvislosti s pokračujícím suchem a akutním nebezpečím kůrovcové kalamity jsme se sešli se starosty zdejších obcí na poradě, ze které vzešly některé návrhy a doporučení. Z těch, které by se mohly týkat čtenářů, vyjímám:

 

  • Majitelé lesů v oblasti se musí vzájemně informovat o výskytu kůrovcových stromů a nezpracovaného nebo nevytaženého dříví.
  • Návštěvníky lesa, zejména ty pravidelné, bychom chtěli požádat o stejné informace.
  • Je možné, že budeme na léto potřebovat další (občasné nebo na částečný úvazek, brigádu…) pracovní síly zejména pro odkorňování nebo kontrolu obranných opatření – hlaste se na obecním úřadě.
  • Pokud potřebujete dříví, palivové nebo užitkové (i bez DPH, ale z větší vzdálenosti), sdělte zájem tamtéž.

 

Mapy lesů pro přesnější lokalizaci výskytu brouka jsou k dispozici na obecním úřadě. Informace lze podávat tamtéž, nebo rovnou telefonicky lesníkům (608 885 525 Hron, 608 101 193 Jadrný, 776 625 979 Kučera). Pokud kůrovec bude mimo obecní majetek, informace předáme dál. Pokusme se společně zachovat dosud dobrý stav lesů v naší oblasti. Děkujeme.

 

                                                                                                                                               Ing. Milan Hron, OLH

 


Vytvořeno: 13. 6. 2018
Poslední aktualizace: 13. 6. 2018 12:45
Autor: