Datová schránka
id: ibia4fk

Online Katalog

SPOZ:

Sbor pro občanské záležitosti vznikl v obci v roce 1973 a funguje dodnes, i když už v jiném složení. Tento spolek pracuje při Obecním úřadě. V rámci své činnosti organizuje několikrát ročně vítání občánků do života obce, navštěvuje starší občany s gratulacemi k životním jubileím apod.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - ŘÍJEN 2005

V prostorách Společenského centra se vítali tito noví občánci:
- Dominik Schuster
- Sára Lidmilová
- Šárka Herbrichová
- Pavlína Šudomová

Rodiče nových občanů Bělé nad Svitavou obdrželi od OÚ finanční příspěvek ve výši 3000,-Kč. Všem dětem přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v životě, rodičům trpělivost, štěstí a radost ze svých potomků.
inet24 © 2017