Datová schránka
id: ibia4fk

Online Katalog
Archiv článků: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   

Studené,ale veselé Velikonoce. (17.4.2017)F

Všichni by si přáli Velikonoce plná sluníčka, ale předpověď počasí nadělila chladný den a ráno mrazík. Bělovští kluci to nikdy nevzdávají a ráno vyráží koledovat. Košíky a tašky se jim pomalu naplňují vykoledovanými vajíčky a sladkostmi. Každý rok mě přijdou omladit. Je hezké jak odříkávají koledy. Jsme na ně pyšní, že dodržují tradice.
Kronikářka Kobářová Anna.

autor: Obec Bělá | 24.04.2017  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 29x

Maškarní karneval pro děti 25.3.2017F

Každý rok pořádají obec Bělá a TJ SOKOL pro děti maškarní karneval. Vybráno je téma pro masky. Tentokrát to byla říše zvířat. Zapsalo se 45 masek. Celkem se do her zapojilo 60 soutěžící. Na osmi stanovištích plnily děti různé úkoly. Bylo to rozdělení zvířátek podle toho kde žijí, rozpoznání zvířátek, házení balónku do muchomůrky, vylovení zvířátek, která nežijí ve vodě přenesení koťátka přes překážkovou dráhu, stopy zvířat a přiřazování částí těla ke zvířátku, třídění berušek podle barvy a počtu teček, snášení pylu v podobě víček a třídění podle barev. Po splnění všech úkolů dostal každý balónek a dortík upečený paní Jiřinou Chladilovou. Masky se představovaly. Zábavu dělal DJ Olda.  Zpestřením byly mažoretky ze ZŠ Vítějeves pod vedením Edity Havlíčkové. Novinkou byl pro děti minicirkus Zdeněk  a Lucie Paldusovi. Pan Paldus žongloval, překvapil čínskou balancí se sklem, drezuru pejsků a mohly si pohladít opičku. Cirkus děti zaujal a hlasitě obdiv oceňovaly.Před koncem byly vyhlášeny nejlepší masky a losována tombola.1.místo obsadil Krakonoš Vítek, 2.místo čmeláci Saša a Ríša, 3.místo skřítek Gabriela. DJ OLDA ukázal dětem překvapení. Na jevišti za oponou byla umístěna vycpaná zvířata zapůjčená od pana Ducháčka z Banína a pana Klemši..Nejvíce zaujala lvice a opice. Na závěr se s nimi fotily. Poděkování patří všem kdo se na organizaci karnevalu podíleli.
Foto a text :  Korbářová A..

autor: Obec Bělá | 27.03.2017  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 138x

KURZ MALOVÁNÍ VE BĚLÉ NAD SVITAVOUF

V neděli  19.3.2017 se  uskutečnil kurz s lektorkou Janou Laštovičkovou Grygarovou. Majitelka ateliéru ZeBra www.atelier-zebra.eu. Již poněkolikáté se účastníci kurzu zdokonalovali v malování obrazů technikou Boba ROSSE. (Zajímavé výtvarné techniky).

 Dopoledne malovaly děti. Na výběr měly z různých témat: hory, zvířata, krajina.

 Odpoledne byl kurz pro dospělé. Malování obrazů mělo podobnou tématiku jako dopoledne, s rozdílem nové techniky – portréty – kurz olejomalby stírací technikou.

Přesvědčte se samy, jak se všem účastníkům kurzu jejich dílo podařilo.

 

autor: Obec Bělá | 20.03.2017  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 148x

14.OBECNÍ PLESF

Tradiční ples uspořádaly Obec Bělá a TJ Sokol Bělá 25.února v místní sokolovně ve znamení února 1948. Dobová výzdoba účastníky pobavila. Nechybělo předtančení, vystupovala taneční skupina ze ZUŠ Bystré u Poličky. K tanci hrála hudební skupina ABC Svitavy. V bohaté tombole bylo 240 cen. V hlavní tombole se losovalo o 7 cen. Všichni byli s organizací plesu spokojeni. Rozcházeli se v dobré náladě. Neshledanou za rok. 

autor: Obec Bělá | 20.03.2017  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 174x

Vítání občánků (12.2.2017)F

Z každého narozeného občánka obce mají všichni radost. Rodiče jsou pozváni s dítětem Sborem pro občanské záležitosti na obřad vítání občánků do života. Tentokrát byli přivítáni místostarostou obce Václavem Havlů Jiří Blaha a Ester Petříčková. Dětem zpívali a recitovali žáci místní hudební školy YAMAHA pod vedením učitelky Ivety Jílkové. Rodiče se podepsali do Pamětní knihy.  Od místostarosty převzali pamětní list s 3000 Kč a maminka květiny s přáním spokojeného života dítěte.
Foto : Dana Bačovská text: Korbářová Anna

autor: Obec Bělá | 20.03.2017  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 145x

Minicirkus (16.2.2017)F

Děti z mateřské školy si zamilovaly minicikus DUO LUCIE a ZDENĚK PALDUSOVI s jejich zvířátky. Tentokrát pro děti připravili změnu. Předvedli nejen žonglování a kouzla, při kterých asistovaly děti, ale i drezůru dvou pejsků. Nově s sebou přivezli mývala MIKA a fretku. Děti si je mohly  pohladit. Bylo to pěkné dopoledne. Jistě se brzy opět setkají při nějaké akci.
Foto: Bednářová M.,Bačovská Dana, text: Korbářová A.

autor: Obec Bělá | 27.02.2017  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 150x

Valentýnská dílnička (9.2.2017)F

Společenské centrum v Bělé nad Svitavou připravilo na čtvrteční odpoledne 9.2. pro děti dílničku. Mohly si tu vytvořit dárečky, kterými obdarují své milované na Valentýna. Na stolech byly připraveny různé dílky. S nadšením vznikaly svícny, lapače snů, dózy ve tvaru srdce, proplétaná srdce, pekly se preclíky a další. Pro děti bylo připraveno občerstvení. Všem radily paní Bačovská a Bednářová. Babička Leflerová obsluhovala troubu. Každý obdarovaný bude mít radost. Dárky od srdce potěší obzvlášť.
Foto a text: Anna Korbářová

autor: Obec Bělá | 13.02.2017  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 182x

Odměna pro všechny skupiny Tří králů (29.1.2017)F

Všichni králové, kteří se podíleli na charitativní Tříkrálové sbírce ve Bělé a Lavičném byli odměněni. Obec jim zaplatila oblíbený bowling v Jedlové. Sem je zavezli vedoucí jednotlivých skupin svými auty. Charita Polička je pozvala na filmovou pohádku Řachanda. Odměnu si všichni zasloužili. Letos to byli opravdové zimní podmínky. Všem zúčastněním patří poděkování.
Foto: Bačovská Dana    Text: KorbářováA.

autor: Obec Bělá | 13.02.2017  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 147x

Tříkrálová sbírka 7.1.2017.F

Bělovští Tři králové se vydali v sobotu 7.1. odpoledne v pěti skupinách po Bělé a jedna po Lavičném. Dětí se zapojilo 20.,dospělých 6. Mráz a sníh jim nevadily. Měly s sebou připravený teplý džus a do košíčků dostávaly nějaké sladkosti.To, že konaly dobrou věc jim zářilo z oči. U každého domu zazpívaly :" My Tři králové jdeme k vám,štěstí,zdraví,vinšujem vám". Od těch, kteří otevřeli dostaly do kasičky příspěvek pro charitu Polička. Nakonec se sešly ve společenském centru kde jim paní Leflerová uvařila bramborový guláš.

V letošním roce se v naší obci vybralo 12 592,-Kč.


foto Dana Bačovská,Monika Bednářová  text: Anna Korbářová

autor: Obec Bělá | 12.01.2017  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 285x

Předvánoční čas ve Bělé (14.12.2016)F

Všichni se těší na Štědrý den, že najdou pod stromečkem některé vysněné přání. Děti píší Ježíškovi a přemýšlí, jestli byly opravdu hodné. Každoročně připravují společně s učitelkami v mateřské škole vánoční besídku, na které předvádějí pásmo písniček a básniček. Na každém z nich bylo vidět, že chce být ten nejlepší. Zazpívaly si také společně s rodiči. Ve druhé části vyráběly vánoční ozdoby a zdobily perníčky. K vánoční náladě by přispěla alespoň trocha sněhu.
Foto Monika Bednářová text Anna Korbářová

autor: Obec Bělá | 19.12.2016  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 328x

Krátké ohlédnutí za vítáním občánků do života (16.10.2016)F

V naší obci je po mnoho let tradicí vítání občánků do života. Sbor pro občanské záležitosti jedno z nich připravil na 16.10.  Místostarosta Václav Havlů uvítal mezi občany obce Kateřinu Pavlů a Filipa Švacha. Miminkům zahrály žákyně z hudební školy YAMAHA Šárinka Štarhová a Sárinka Lidmilová společně s učitelkou Ivetou Lžíčařovou. Rodiče dětí se podepsali do pamětní knihy a obdrželi finanční dar 3.000 Kč a maminky květiny. Na závěr společně poseděli při kávě a malém občerstvení.

autor: Obec Bělá | 19.12.2016  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 341x

Minicirkus zavítal 8.11. do Bělé.(8.11.2016)F

V úterý dopoledne zaplnily sál společenského centra  děti z mateřské školy. Přijel za nimi mincirkus s opičkou Zuzankou a pejsky. Děti se zapojily do programu účinkujících a pomáhaly při dělání kouzel. Byly celé šťastné při focení s opičkou. Na památku dostanou každý jejich společnou fotku.
Text:Korbářová Anna Foto :Monika Bednářová

autor: Obec Bělá | 24.11.2016  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 324x

Podzimní dílnička (25.10.2016)F

Společenské centrum ve Bělé nad Svitavou každý rok pořádá pro děti podzimní dílničku spojenou s Heeloovýnem. Také v letošním roce se podařilo sehnat dostatek dýní. Velcí vyřezávali i z velkých plodů. Kuba Bednář a Roman Huppert vydlabali největší strašidlo. V první části si děti s rodiči vyráběli podzimní ozdoby. Ve druhé části připravily děti celou řadu strašidel. Ta vynikla venku až se v nich zapálila svíčka Na úplný závěr si opekly děti párky. Večer byl tajuplný.Příští rok budeme opět pěstovat pro dílničku dýně.
Korbářová Anna,Monika Bednářová

autor: Obec Bělá | 31.10.2016  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 427x

Volby do krajského zastupitelstva.(7 a 8 října 2016)F

Zachytila jsem první hodiny voleb do krajského zastupitelstva ve Bělé nad Svitavou. Volební místnost byla otevřena ve společenském centru. Ti co přicházeli byli dobře naladěni a přesvědčeni, že dávají hlas dobře vybranému kandidátovi nebo straně. Zda vybrali správně ukáže čas. Na požádání jeli členové volební komise za nemocnými nebo staršími občany domů.
Foto a text: Korbářová Anna

autor: Obec Bělá | 10.10.2016  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 371x

Loučení s létem (17.9.2016)F


V sobotu 17.září uspořádalo společenské centrum v Bělé nad Svitavou zábavné odpoledne pro děti LOUČENÍ S LÉTEM. Všichni od rána upírali oči k obloze a čekali jaké bude počasí. Vypadalo to na déšť. Po poledni se obloha protrhala a mraky se Bělé vyhnuly. Dvě drobné přeháňky děti neodradily. Byl pro ně připraven program plný veselých soutěží a zábavy. Do plnění úkolů na trpasličí stezce se přihlásilo 61 soutěžících. Na jednotlivých stanovištích na ně čekal jeden trpaslík a ten zkoušel zručnost, paměť a hbitost.  Po splnění všech úkolů odevzdali vyplněný lístek u cíle a obdrželi balíček sladkostí. Pak již čekali na děti koně Vrati Štěpánka. Společně s Františkem Veitem na nich vozili ty, kterým koně učarovali. S moderně zpracovanou pohádkou se zpěvy Červená Karkulka vystoupily děti z Horního Poříčí. Byly odměněny velkým potleskem. V další části programu vystoupila skupina šermířů TARTAS. Nápaditým způsobem do bojů zapojili i kluky. Někteří si nechali namalovat masku na obličej. Se soumrakem začalo posezení s kytarou u táboráku a na závěr ohňová show. Deštěm pokažený dětský den si děti plně vynahradily. Pořadatelka  loučení s létem Dana Bačovská i ostatní účinkující odvedli bezchybnou práci.
Text a foto Anna Korbářová.

autor: Obec Bělá | 19.09.2016  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 560x
Archiv článků: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   

inet24 © 2017