Datová schránka
id: ibia4fk

Online Katalog
Archiv článků: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   

Vánoční dílna maminek-drátkování.(26.11.2010)

Bělovské maminky se sešly před vánoční výstavou ve Společenském centru a učily se od Marušky Drašarové z Hartmanic techniku drátkování. Za pomocí kleštiček, barevného drátu a korálek vytvořily zajímavé vánoční ozdoby do svých domácností.

autor: Obec Bělá | 29.11.2010  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 1610x

Výlet do BONGO BRNO(20.11.2010)

V sobotu 20.11.2010 se vydala 48 členná skupinka rodičů s dětmi na celodenní výlet do zábavného rodinného parku " BONGO" do Brna. Zábavný park poskytuje zábavu nejen dětem, ale i dospělým. Rodiče měli možnost stejně, tak jako děti využít většinu atrakcí jako třeba různé skluzavky, tobogány, trampolínu, lezeckou stěnu, jízdu na autíčkách a spoustu dalších atrakcí. Dětem se moc líbil i šašek, který tam měl během dne několik  vystoupení. I po 6hodinovém řádění byl problém děti přesvědčit, že už se musí jet domů.  Cestovalo se vlakem a po Brně tramvají, což byl další silný zážitek nejen pro děti, ale i pro rodiče. 

autor: Obec Bělá | 22.11.2010  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 1485x

O zdraví nejen pro seniory.(18.11.2010)

Postupným stárnutím naší tělesné schránky nás začínají provázet různé neduhy, které můžeme mírnit nejen různými léky ale i doplňky stravy. Ve Bělé nad Svitavou pozvala vedoucí Společenského centra Dana Bačovská na čtvrteční podvečer 18.11. lékárníky Mgr.Markétu a Zbyňka Mauerovi, kteří se zaměřili při besedě na různé zdravotní problémy nejen seniorů. A bylo si o čem povídat. Tak jak se říká - toho trápí to a toho zase tohle. Přinesli s sebou vzorky mastí na pohybové ústrojí, pomůcky při inkontinenci, různé propagační matriály a každý dostal hrneček. Oba jsou občany obce a ochotně se dělí o své nabyté zkušenosti.
Foto a text : Korbářová Anna

autor: Obec Bělá | 22.11.2010  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 1291x

Úprava Bělského potoka zahájena.

Povodí Moravy provádí ve třech etapách prohloubení a úpravy břehů Bělského potoka. První etapa v části od čp.3 po most u požární nádrže se dokončuje. Další v horní části obce a druhá v dolní části budou následovat. Při povodni v roce 2006 bylo koryto potoka zaneseno vrstvou bahna a kamení. V některých částech voda vzala i břehy a vytrhla z břehů kameny z již hotové regulace. Občané tyto úpravy vítají. Voda v domech a sklepech není nic příjemného. Počasí nás dovede stále častěji překvapit.
 Foto a text : Korbářová Anna

autor: Obec Bělá | 22.11.2010  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 1482x

Námětové cvičení okrsku SDH Vítějeves ve Bělé nad Svit. (13.11.2010)

Sobotní dopoledne 13.11. patřilo ve Bělé nad Svitavou námětovému cvičení SDH okrsku Vítějeves ( Bělá, Banín,Radiměř, Lavičné, Rohozná, Vítějeves, Bohuňov ) připravenému zástupcem okresního záchranného hasičského sboru ing.Miroslavem Boháčem a velitelem SDH Bělá nad Svitavou Alešem Navrátilem. Hasiči se shromáždili u hasičské zbrojnice, odkud vyrazili na určená stanoviště, kde si
připravili hasičskou techniku. Po povelu k zahájení cvičné zásahové akce propojili hadicemi úsek od požární nádrže až do lesa nad středem obce. Po závěrečném hodnocení mohli uhasit i žízeň v místním"KIOSKU" v parku pod lípami. Přihlížející občané mohli zhodnotit ne zrovna dobrou vybavenost některých SDH. O tom rozhodují peníze, které jistě i zde chybí. Pomoc od hasičů čekáme při požáru, povodních, vichřicích.....Nezapomínejme na ně v rozpočtech přidělených obcím.
foto a text : Anna Korbářová

autor: Obec Bělá | 15.11.2010  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 1879x

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce(listopad 2010)

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce, se konalo 8.11. v 18 hod. ve Společenském centru. Zvolen byl starosta, místostarosta, předsedové výborů a komisí. Starostou byl zvolen Jiří Jílek, místostarostou Václav Havlů, předsedou finančního výboru: ing.Ladislav Lidmila, kontrolního výboru Tomáš Janků, předsedou kulturní a sociální komise Petr Hertl, pro životní prostředí Jiří Chladil a  pro místní rozvoj Zdeněk Lev.

autor: Obec Bělá | 15.11.2010  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 1236x

Památka zesnulých 2.11.2010

O víkendových dnech si vzpomínali příbuzní a přátelé na své blízké a položili na jejich hroby květiny, věnce a zapálili svíčky. Hřbitov byl slavnostně ozářen a barevně nazdoben.

autor: Obec Bělá | 08.11.2010  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 1420x

Nepodceňujme skrytá nebezpečí.

Lípová alej u kostela ve Bělé nad Svitavou je okrasou obce více jak 100 let. Byla tichým svědkem historických událostí, které se tu odehrávaly. Obec má zájem stromy uchovat. Pravidelně se provádí jejich prořezávání. V letošním roce muselo dojít k rozhodnutí, které mnohé zaskočilo. Z důvodu špatného stavu musely být skáceny dvě lípy a jeden javor. Kácení bylo provedeno 3.11.2010 za pomoci hasičů ze Svitav,  zaměstnanců obce Zdeňka a Libora Levových a lesníka Aleše Lidmily. O správnosti rozhodnutí se všichni přesvědčili po skácení stromů. Hniloba je zcela zničila. Při větším větru by došlo ke zranění dětí a občanů pohybujících se v parku. Nahradit je mohou nové, které tu přečkají dalších 100let.
 Foto a text : Korbářová Anna

autor: Obec Bělá | 08.11.2010  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 1191x

Halloween je svátek nejen strašidel.(29.10.2010)

V letošním roce ve Bělé nad Svitavou byl Halloween připravený na podvečer 29.10.2010 plný překvapení. Nejdříve si děti za pomoci rodičů vyráběly ve Společenském centru strašidýlka, potom se přesunuly do parku "Pod lípami", kde si vydlabaly strašidla z dýní a zapálily v nich svíčky. S přibývajícím soumrakem se shromáždily u táboráku a opekly párky. Pane, ty chutnaly! Na závěr je čekalo překvapení. Vypustily tři balóny a každý si mohl myslet přání, které s nimi odeslal. Jistě to byla všechna týkající se vánočních dárků.
Korbářová Anna

autor: Obec Bělá | 01.11.2010  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 1217x

Uctí památku svých blízkých.(21.10.2010)

Bělovské seniorky se v podvečer 21.10. s chutí pustily do výroby hřbitovních věnečků. Připraven byl dostatek surovin na jejich zdobení např.chvojím, tují, jeřabinami, šiškami a dalšími sušenými plody. Za odborné pomoci maminek, popíjení kávy a povídání se práce rychle dařila. Památku zesnulých uctí vlatnoručně zhotovenou výzdobou.
Foto a text : Korbářová Anna

autor: Obec Bělá | 01.11.2010  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 1280x

Získání nových čtenářů.

Zájem o čtení je zapotřebí probudit v dětech co nejdříve. Poněvadž ve Bělé nad Svitavou základní škola již není, knihovnice Dana Bačovská připravila pro budoucí čtenáře z mateřské školy ve čtvrtek 21.10. dopoledne překvapení. Učitelka Blanka Jílková a ředitelka Renata Trnková přivedly děti do knihovny, kde se dozvěděly vše o půjčování knih a mohly si ji prohlédnout. Po malé zkoušce znalostí ovoce, zeleniny, květin a postav pohádek z obrázků se přesunuly do sálu centra. Zde na ně čekal rytíř František a víla Silvie. Rytíř pasoval děti na čtenáře (zatím budoucí ), ozdobil je šerpou a víla jim předala čtenářskou kartičku a medajli. Společnou fotografií byla poprvé konaná akce ukončena. Mnozí si svoji knihu již vyhlédli. Přijdou si ji vypůjčit za doprovodu některého z rodičů.
 Foto a text : Anna Korbářová

autor: Obec Bělá | 26.10.2010  |  Komentářů: 8  |  Přečteno: 1438x

Komunální volby ve Bělé nad Svitavou.(rok 2010)

 Zachytila jsem dobrou náladu voličů v prvních hodinách voleb. Přicházeli zástupci všech generací, aby odevzdali svoje hlasy pro členy nového zatupitelstva. Nechybělo tu ani několik těch, kteří volili poprvé.
 Anna Korbářová

autor: Obec Bělá | 21.10.2010  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 1265x

Ve Bělé nezapomínají na seniory.

 

Ve Bělé nezapomínají na seniory.

Po přestávce v letních měsících se ve Bělé nad Svitavou opět sešly ve čtvrtek 23.9. seniorky ve Společenském centru a za pomoci žen z klubu maminek zdobily věnečky podzimními motivy. K jejich dekoraci použily len, obilí, makovice a upečené ozdoby. Pro větší barevnost posloužily barvy, spreje a různé mašle.Ty pilnější stihly nazdobit další pro dcery a vnučky. Práce s tavící pistolí, stříhání barvení je zaujalo, že ani nestíhaly hlídat hodiny. Byly pohoštěny moučníkem, kávou nebo čajem. Je dobře,že se na seniory nezapomíná a připravují se pro ně různé akce.

 Foto a text : Korbářová Anna


autor: Obec Bělá | 14.10.2010  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 1258x

První podzimní dilna pro děti ve Bělé (30.9.2010)

S příchodem podzimu připravilo Společenské centrum ve Bělé nad Svitavou pro děti tvořivou dílnu. Za pomoci maminek zde v příjemném vytopeném sále tavící pistolí nebo lepidlem slepovaly papírové dekorace do oken a květináčů. Ti větší si zkoušeli modelovat různé postavy a zvířátka. Připraveny také měly děti odlitky ze sádry, které barvily barvami. Nejvíce se snad vydováděli kluci. Jejich fantazie začala u chobotnic, velryb až po "něco" co by vystrašilo obdarovaného vyrobeným dárkem. Každý si odnášel domů jeden nebo dva dekorační výrobky pro výzdobu svého pokoje.
 Foto a text : Korbářová Anna

autor: Obec Bělá | 07.10.2010  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 1227x

Poznávají další země.(9.9.2010)

Tentokrát pozvali ve Bělé nad Svitavou mezi sebe na besedu do Společenské centra Čecho-Araba Reného Motlaka. Snědý usměvavý mladý muž má tatínka (studujícího u nás v 70. létech) z Iráku a maminku Češku. Poutavě vyprávěl o situaci v arabských zemích kam občas zajíždí pracovně. Posluchači se zajímali o zvyky, náboženství, tamní kulturu, postavení žen, zdravotnictví, školství a pokládali spoustu otázek. K besedě patřila i ochutnávka jídel. Společně s kamarádkami Dany Bačovské připravil saláty, omáčky, placky a hlavní chod rýži s masovou omáčkou. I když v Arabských zemích jí skopové, telecí a kozí maso, u nás je nahradil mase vepřovým. Odměnou mu byl velký potlesk a poděkování za skvělý výklad doprovozený promítáním fotografií. Kam zavítáme příště?
 Foto a text: Korbářová Anna

autor: Obec Bělá | 14.09.2010  |  Komentářů: 0  |  Přečteno: 1327x
Archiv článků: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   

inet24 © 2017